Az DARFE megalakulása óta szisztematikusan törekedett arra, hogy a fogyasztóvédelem területén minél nagyobb és szélesebb kapcsolati rendszert építsen ki. A szakmai jellegből adódóan nagyon közel álló partnerek, amely szerveződések a napi munkájukban érintettek a fogyasztóvédelemben – mint kibocsátók – első helyre sorolható a Kereskedelmi és Iparkamarák:

• Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara
• Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara
• Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A három Kamara felépítése hasonló, mindegyiknél négy-négy szakterületre osztották fel a tagságukat:

• Ipar-,
• Kereskedelem-,
• Kézműipar és
• Szolgáltatás.

A három megyében regisztrált Kamarai tagok száma kb. 6000 vállalkozás, amelynek nagyobbik része mikró-, kis- és középvállalkozás, akik a fogyasztóvédelem területén napi ismeretekkel rendelkeznek, és elérhetőek, megszólíthatóak, szakterületek és osztályok szintjén minimálisan.

Szintén hasonló jelegű szerveződések a Régióban megtalálható
• KISOSZ-ok és
• Agrárkamarák

amelyeknek tagjai oly egyének ill. vállalkozások a kereskedelem vendéglátás és a mezőgazdasági termék kibocsátás területén, akik megértik és tudják, hogy a megelégedett fogyasztójuk lehet csak a megélhetésük alapja.

Konzorciumi partnereink is jó referenciákkal rendelkező, jó nevű civil szervezetek, akikkel a korábbi partneri kapcsolaton túl a mindennapi fogyasztóvédelem ügyében jött létre szövetség:

Dél-Alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete

Küldetésük főbb jellemzői: Dél-alföldi Régió településeinek és kistérségeinek gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődését, felzárkózását, területi esélyegyenlőségének megteremtését szolgáló, a regionális hátrányok leküzdését segítő innovációk, különösen a komplex információs és szolgáltató közösségi tele-szolgálati központok, Teleházak és hasonló intézmények üzemeltetésének, illetve új intézmények létrehozásának menedzselése, regionális szolgáltatásainak megszervezése, érdekeik védelme és képviselete, feladataikhoz támogatások nyújtása hazai és nemzetközi szinten.

A megvalósítás a Régióban meglévő telephelyeiken történik elektronikus formában, amelyet folyamatosan fejlesztenek személyi és tárgyi oldalról egyaránt.

Szolgáltatásaik köre:

• Képzés
• Tanácsadás
• Rendezvényszervezés
• Kutatás
 

Működési jellemzők

• Közhasznúság, "civilség", társadalmi kontroll
• Nyitott, az igényekhez folyamatosan igazodó profil
• Közösségi szintér és memória, a nyilvánosság fóruma, katalizátor
• Szolgáltatások, partnerség mindenkinek
• Felelős, önálló, kompetens szervezet, vezető, szolgálat
• Korszerű információs és kommunikációs technológia

 

SZÓ-TÉR Egyesület

Munkájuk, küldetésük a következők szerint foglalható keretbe, a 2008-évi beszámoló jelentésük alapján:

"A harmadik szektor szerepvállalását és kiteljesedését szolgáló kommunikáció sokféleségével az EU gyakorlatának megfelelő civil társadalmi nyilvánosság megteremtése a Dél - alföldi régióban". Ezek alapján feladatunk "széleskörű cselekvési programokat segítő kommunikációs formák teremtése, amelyben a régió fontos társadalmi céljai megvalósítására együttműködnek a közéleti, állami/önkormányzati - üzleti / vállalkozói - civil / non profit szereplők".
A szervezet létesítő okiratában meghatározott közhasznú (alap) tevékenységük non profit tematikájú, heti gyakoriságú televíziós műsorok készítése, - amelyekben a régió civil társadalmának céljait, üzeneteit, gondjait és sikereit jelenítjük meg. Ennek finanszírozását szolgálják az egyesület vállalkozási bevételei.
Megjelenéseik jellemző főbb részei voltak 2008-ban:

• "Szó-Tér a civil közgondolkodás tere" magazinműsor - látható Békés és Csongrád megyei T-HOM kábelrendszerének 130.000 lakásában.

• 26 új adás, köztes hetekben ismétléssel - Adásonként 3-6 riport, tudósítás. A témák, ügyek sokasága az Uniós források megszerzési lehetőségeitől és elosztásától kezdve, a gazdasági élet nehézségein, a fogyasztóvédelem és környezeti problémák bemutatásán keresztül művészeti rendezvények népszerűsítéséig és szervezéséig terjed.

• Gyakoribb riport helyszínek: Szeged - Zenta - Újvidék - Röszke - Sándorfalva - Makó - Békéscsaba – Kecskemét

• Civil együttműködéseken alapuló Szó-Tér Extra műsorok

• 10 műsor az Újvidéki Mozaik Televízió munkatársaitól


• Nemzetközi Gitárfesztivál szólistáinak, illetve Öreg Zongoristák, előadásai DARVIN Emlék-konferencia.


A civil szerveződések közül meg kell említeni még a következőket, akikkel kapcsolataink a közösen egyeztetett időpontokban folyamatosan találkoznak a fogyasztóvédelmet érintően:

• Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye Nyugdíjas klubjai
• Senior center, Közéleti Kávéház Szeged
• Civil Házak Szövetsége Békéscsaba
• Csemete Természet és Környezetvédelmi Egyesület

 

Honlapunk a TÁMOP 5.5.6-08/2-2008-0006 projekt keretében
az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósult meg
Honlapunk működtetését a Szociális és Munkaügyi Miisztérium támogatásával valósítjuk meg.