A korábbi polgári fogyasztóvédelmi szabályokat a 1945 utáni törvények alapvetően felülírták az erősen központi irányítású – piacgazdasági tagadó – tervgazdálkodásos rendszer jogszabály megfogalmazásai, mint kiindulási alap ma már nem állja ki a próbát, ezért ennek teljes reformjára volt szükség.

A rendszerváltás Magyarország vonatkozásában nemcsak fejletlen infrastruktúrát talált, de a fogyasztók is felkészületlenek voltak. El kell fogadni azt a kihívást, hogy az Európába vezető út egyik sarokköve a fogyasztói érdekvédelem gyors fejlesztése, amelynek eredményei a jogait ismerő öntudatos polgár, aki élni tud a jogaival, betartja a törvényeket, és erre kényszeríti a vele kapcsolatot létesítő vállalkozásokat is. Ezekből következik, hogy a polgári normákat közvetítő állam zavartalan működését nem a törvények, hanem a szabadon cselekvő polgároknak kell/ene kialakítani, akik egyúttal ennek társadalmi felelősségét is vállalják.
A klasszikus fogyasztóvédelem Magyarországon a kereskedelemre támaszkodva, a hatvanas-hetvenes években jött létre abból a téves felfogásból kiindulva, hogy a fogyasztóval szemben a kereskedőt terheli az áru minőségéért, hibáiért, áráért és a kifogások intézéséért viselt felelősség.

A versenynélküli gazdaságban a vállalatok kizárólag a tervek teljesítésére összpontosítottak, mert teljesítményüket ezekkel a mutatókkal mérték. A vevőérdekek fogalma nemcsak hétköznapi értelemben hiányzott, mivel hiány volt a gazdaság és társadalom szinte minden területén.

A rendszerváltás óta eltelt 20 évben a fogyasztóvédelem területén is a változások egész sora következett be, és nem az a kérdés, hogy mit kell/ene elvégezni, hanem az, hogy azt hogyan lehet a leghatékonyabban, az állami és civil szervezetek összehangolt munkájával, elvégezni.

Több szervezet vállalja fel egyedi ügyek képviseletét vagy a képviselet segítését. Néhányan jogi, sőt mentálhigiénés segítséget is nyújtanak. Az Internet megjelenése a fogyasztóvédelem terén is forradalmi változásokat hozott. Az információk gyors összegyűjtése és továbbítása által új dimenzióba helyezi a fogyasztóvédelmet és segíti a civil szféra kontrollját. Áttörést hoz a fogyasztói tapasztalatcserében, az ügyintézésben, a panaszok nyilvánosságra hozatalában.

 

Honlapunk a TÁMOP 5.5.6-08/2-2008-0006 projekt keretében
az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósult meg
Honlapunk működtetését a Szociális és Munkaügyi Miisztérium támogatásával valósítjuk meg.